Postojeće stanje – lokacija, struktura i sadržaji

Kompleks  „Studentski grad“ pozicioniran u severozapadnom delu Novog Beograda obuhvata prostor površine oko 10,361 ha,  definisan regulacijama ulica Tošin bunar (na zapadu), Bulevara Zorana Đinđića (na severu), zatim regulacijom Studentske ulice (na istoku) i regulacijom saobraćajne veze Auto-puta (iz pravca Niša) sa ulicom Tošin bunar i Studentskom (nije realizovana).

Prostornu celinu „Studentski grad“ čine sledeće cele katastarske parcele: 865/14, 865/15, 865/17, 865/28, 865/29, 866, 867, 868, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887/4, 887/5, 912 i 914 sve KO Novi Beograd, od kojih su k.p. 865/15, 865/17, 866, 912, 914, KO Novi Beograd u aktuelnom stanju parcele postojećih objekata na uglu ulica Tošin bunar i Bulevara Zorana Đinđića, koji su predviđeni za uklanjanje.

Kompleks „Studentski grad“ izgrađen je 1948-55. godine, a svoj današnji izgled dobija nakon velike rekonstrukcije koja je trajala od 1985. do 1997. godine. Tada su domovi nadzidani po jednom etažom u formi mansardnog krova, čime je i povećan smeštajni kapacitet svake lamele a dograđena su i liftovska jezgra u formi aneksa objekata.

Kompleks studentskog stanovanja „Studentski grad“ u smislu izgrađene strukture danas čine: četiri studentska doma DOM 1, DOM2, DOM3 i DOM 4, studentski restoran sa pripadajućom kuhinjom, objekat „Kotlarnice“ u koji je osim tehničkih prostora smeštena i multifunkcionalna sportska sala namenjena studentima, kafe „Fontana“ i različiti tehnički objekti manjeg gabarita (trafoi, rezervoar, portirnice ulaza i sl.) i kao poseban sadržaj kompleksa, tri objekta Dom kulture Studentski grad sa pripadajućim parterom, koji u okviru kompleksa „Studentski grad“ funcioniše i kao nezavisan entitet. Slobodne i zelene površine su parkovski uređene a u okviru njih nalaze se i sposrtski sadržaji: teren za mini golf, dva košarkaška terena, jedan teren za mali fudbal i trim staza.

22

Slika 22. Situacioni prikaz postojećih objekata u kompleksu Studentski grad

Pristup komplesku studentski grad realizuje sa tri kolsko-pešačka i više pešačkih ulaza.

  • Glavna (plava) kapija nalazi se u Studentskoj ulici. Namenjena je korisnicima, zaposlenima i posetiocima, kroz nju se pristupa parking prostoru koji se nalazi neposredno uz centralni plato.
  • Kolski ulaz iz Ulice Tošin Bunar, namenjen je zaposlenima, nalazi se neposredno uz objekat restorana. Njime se pristupa parking prostoru pored kotlarnice, kao i parking prostoru u severnom delu kompleksa, iza objekta Doma 1.
  • Kolski ulaz iz Bulevara Zorana Đinđića namenjen je za pristup Domu kulture.

Pešački ulazi su u ulicama Tošin bunar i Studentska i u Bulevaru Zorana Đinđića. Jedan pešački ulaz nalazi se i u neposrednoj blizini petlje autoputa i obezbeđuje pristup u kompleks sa južne strane, u zoni između domova 3 i 4.

Svaki od 4 doma čine dva krila G (P+5+M) i F (P+6+M), uvek pozicionirana na način da je krilo G „severno“ a krilo F „istočno“.  Svaki dom sa svoje dve lamele predstavlja programsko - funkcionalnu celinu koja može da funkcioniše samostalno: svaki ima identičnu organizacionu šemu koja osim smeštajnih jedinica podrazumeva upravu doma i sve druge neophodne sadržaje za studentsko stanovanje i boravak (čitaonice / crtaonice, TV sala, perionica veša i sve potrebne prateće, tehničke i pomoćne prostore). Takođe svaki dom, osim navedenih sadržaja namenjenih korisnicima konkretnog doma, obuhvata i pojedine sadržaje namenjen svim korisnicima kompleksa. Objekti lamela G i F povezani su pasarelama na višim spratovima u svim domovima. Aneksi sa liftovima, koji su dodati tokom poslednje rekonstrukcije, nalaze se uz lamele G.

DOM 1 nalazi se u severnom delu kompleksa u blizini raskrsnici ulica Tošin bunar i Bulevar Zorana Đinđića.

Glavni ulaz za stanare lamele G Doma 1, kroz koji se pristupa centralnom holu sa recepcijom, nalazi se sa južne strane objekta, orijentisan ka parkovskom prostoru. Ostala dva ulaza u lamelu G koji su u funkciji, namenjeni su za pristiup poslovnom prostoru (u zakupu) u krajnjem segmentu zapadnog dela prizemlja, odnosno, privatnim stanovima u krajnjem segmentu istočnog dela lamele. Još jedan ulaz kojim se sa severne strane pristupa centralnoj zoni trakta, nije u funkciji iz bezbednosnih razloga - radi kontrole pristupa. U horizontalnom planu lamela G je, kao i sve ostale lamele sva 4 doma u kompleksu Studentskog grada, predstavlja trakt sa centralnom komunikacijom i obostrano pozicioniranim sadržajima. Vertikalne komunikacije, četiri stepenišne vertikale, raspoređene su tako da opslužuju inicijalno projektovanu vezu četiri ulaza u prizemlju sa višim etažama u okviru kojih se pozicionirane smeštajne jedinice. Aneks sa liftovima nalazi se sa severne strane objekta, naspram glavnog ulaza.

Stanari lamele F, objektu pristupaju kroz glavni ulaz sa centralnim holom, pozicioniran u središnjem delu zapadne fasade, iz parkovskog prostora. Vertikalne komunikacije krila F organizovane su u formi jednog stepeništa koje vodi od centralnog hola ka višim etažama. Sa bočne, severne strane objekta obezbeđen je pristup prostoru ambulante, dok je na bočnoj južnoj strani evakuaciono spoljno stepenište. U severnom delu prizemlja lamele F smešten je hostel, koji je pod ingerencijom Uprave, dok se u južnom delu nalaze čitaonice i perionice.

Dom 1 u okviru krila G i F sadži ukupno 448 smeštajnih jedinica različitih struktura, koje (sa komunikacijama) čine jedini sadržaj svih etaža objekata, osim prizemlja. U prizemlju Doma 1 se, osim osnovnih potrebnih pratećih sadržaja studentskog stanovanja, nalazi i ambulantu Studentske poliklinike i Hostel koji funkcioniše u standardnom sistemu sadržaja ove namene.

DOM 2 nalazi se u zapadnom delu Kompleksa, južno od Doma 1. Glavni ulazni hol lamele G, pozicioniran je sa severne strane objekta, pristupa mu se iz prostora parka i nalazi se naspram ulaza u lamelu G Doma 1. Aneks sa liftovima dostupan je iz glavnog hola, naspram glavnog ulaza. Postoji još jedan ulaz sa severne strane objekta, koji nije u funkciji, radi kontrole pristupa. Ulazi na južnoj fasadi objekta namenjeni su ostalim korisnicima objekta. Ulaz u istočnom delu južne fasade namenjen je studentima za pristup IT službi koja izdaje studentske kartice. Prostor podstanice i transportnog magacina imaju sopstvene direktne pristupe.

U lameli G doma 2 postoje četiri stepenišne vertikale. Usled specifične organizacije prostora prizemlja, koja podrazumeva odvajanje pojedinih sadržaja, neke od stepenišnih vertikala dostupne su za sve korisnike od prvog sprata.

Lamela F doma 2 spojena je pasarelama sa lamelom G u delu od prvog do petog sprata. Glavni ulaz i pristup centralnom holu lamele F nalazi se na zapadnoj fasadi objekta. Bočni ulaz, sa severne strane  lamele F, služi za pristup fotokopirnici i kancelarijama sportskih klubova i društava. Fotokopirnica je slobodna za korišćenje i trećim licima, ne samo stanarima i zaposlenima. Požarno spoljno stepenište nalazi se na bočnoj južnoj fasadi lamele F. Prostorijama RTV Studentski grad pristupa se iz glavnog hola.

Dom 2 ima 527 smeštajnih jedinica. Osim smeštajnih jedinica i čitaonica, u ovom domu nalazi se kancelarije Službe za informacione tehnologije, fotokopirnica, frizerski salon, prostorije RTV Studentski grad, Foto klub, književni klub ''Branko Miljković'', guslarsko društvo i sportsko društvo „Studentski grad“.

DOM 3 nalazi se takođe u zapadnom delu Kompleksa, južno od Doma 2, u blizini raskrsnice ulice Tošin Bunar i pristupne saobraćajnice Auto-puta. Severno od lamele G Doma 3 nalaze se objekti restorana sa aneksom i kotlarnice. Lamela G ima četiri ulaza, inicijalno projektovana kao pristupi uz vertikalne komunikacije. Glavni ulaz za stanare, koji obezbeđuje pristup glavnom ulaznom holu i na koji se nastavlja liftovski aneks sa protivpožarnim izlazom, je sa južne strane objekta. Ulaz u zapadnom delu lamele, takođe sa južne strane, namenjen je za pistup prostorijma AKUD-a „Španac“. Ulaz sa severne strane lamele koristi se kao protivpožarni izlaz, istu namenu ima i ulaz u istočnom delu lamele sa južne strane. Podstanica i trafo stanica imaju direktan pristurp iz spoljašnjeg postora, u zoni ispod pasarele kojom su povezane lamele G i F.

Lamela F Doma 3 ima glavni ulaz u središnjem delu obekta, sa zapadne strane, kroz koji se pristupa holu sa recepcijom i vertikalnim komunikacijama. Bočnim ulazom u zoni ispod pasarele pristupa se čitaonicama. Drugi bočni ulaz sa južne strane objekta koristi se za pristup prostorijama Pošte koja je otvorena i za ostale građane. Spoljno, protivpožarno stepenište nalazi se na južnoj fasadi lamele F.

Dom 3 broji 512 smeštajnih jedinica. Pored smeštajnih jedinica, pošte i prostorija AKUD „Španac“ u prizemlju doma u obe lamele nalaze se čitaonice za studente.

DOM 4 nalazi se u jugoistočnom delu kompleksa, istočno od Doma 3. Sa severne strane, lamela G Doma 4 orijentisan je ka centralnom platou sa fontanom, a južno od Doma 4 nalaze se sportski tereni. Lamela G ima četiri inicijalno projektovana ulaza, uz vertikalne komunikacije u objektu. Funkciji glavnog ulaza za studente, sa pristupom glavnom holu sa recepcijom, ima centralni ulaz sa južne stane lamele G. Ulazi na bočnim krajevima objekta, takođe sa južne strane, namenjeni su stanarima privatnih i službenih stanova i preko njih nije moguć pristup na ostale etaže. Na glavni centralni hol nastavlja se aneks sa liftovima. U krajnjem istočnom delu objekta, sa severne strane, postoji direktan pristup magacinu iz spoljnog prostora, a sa južne strane je ulaz u telefonsku centralu Studentskog grada. Kao glavna vertikalna komunikacija za pristup ostalim etažama i smeštajnim jedinicama, koristi se stepenište sa pristupom iz centralnog hola, što omogućava i kontrolu pristupa. Ostale vertikalne komunikacije, kao i u svim G krilima domova, mogu se slobodno koristiti od prvog sprata, dok je pristup ovim komunikacijama u prizemlju u većem broju slučajeva onemogućen.

Lamela F doma 4 ima centralni ulaz sa holom i recepcijom, sa zapadne strane objekta, koji je orijentisan ka sportskim terenima. U prizemlju doma smešteni su magacinski prostori i čitaonice, dok su smeštajne jedinice na višim spratovima.

Dom 4 sadrži 503 smeštajne jedinice u obe lamele. U lameli G se nalazi i Paraklis sv. Jovana Zlatoustog, u kom služenja, osim žitelja Studentskog grada, posećuju i građani koji žive u okolini kompleksa.

RESTORAN SA ANEKSOM je celina koju čine dva objekta, centralni kružni objekat restorana i objekat aneksa, kroz koji se pristupa salama za ručavanje. Ovi objekti smešteni su u zapadnoj zoni kompleksa, između objekata domova 2 i 3. Objekti restorana i aneksa su spratnosti P+2. Glavni projektovani ulaz koji je pravca saobraćajnice Tošin bunar, nije u funkciji. Kao glavni pristup objektu restorana za studente, koristi se ulaz sa severne strane aneksa. U samom aneksu su smeštene blagajna za restoran, kancelarije kuvara i osoblja, sanitarne prostorije, pultovi obezbeđenja. Kružni objekat restorana u svom prizemlju ima kuhinju sa svim pratećim tehnološkim prostorima, odvojenim čistim i prljavim zonama, uključujući i prostor smećare sa odlaganjem otpada. Na prvom spratu restorana nalazi se velika sala za ručavanje, sa centralno organizovanom distribucijom obroka. Na drugom spratu nalazi se mala sala sa ishranu studenata i restoran koji je otvoren za građanstvo. Restoran i aneks povezani su pasarelom u dva nivoa.

Objekat KOTLARNICE nalazi se istočno od objekta restorana, u zoni između domova 2 i 3. Objekat je spratnosti Po+P+1, pravougaonog oblika u osnovi, dimenzija 30x31 metar. Programski, to je složena celina koja uz prateće sadržaje same kotlarnice, sanitarne prostorije i garderobe za radnike, u okviru prizemlja sadrži i radioničke prostore sa magacinima, dok je na prvom spratu i delu prizemlja formiran prostor za rekreaciju studenata. Svaki sadržaj ima svoj pristup i ulaz. Programu rekreacije, salama za bilijar, saunama i prostorima za vežbanje, pristupa se sa severne strane objekta. Podrumska etaža je prostor kotlarnice sa podstanicom, pristupa mu se iz zone prizemlja u kom se nalazi nova podstanica, u južnom delu objekta.

Uz objekat kotlarnice, istočno od njega, nalazi se objekat rezervoara za naftu, koji je polu ukopan i sa površinom od 65 m2. Pristup rezervoaru je sa zapadne strane, orijentisan ka kotlarnici.

DOM KULTURE „STUDENTSKI GRAD“ nalazi se u istočnom delu kompleksa, sa severne strane centralnog platoa. Sa svoja tri objekta i pripadajućim uređenim parterom u funkciji sadržaja Doma kulture i zasebnim kolskim pristupom, predstavlja celinu unutar kompleksa i egzistira kao entitet u funkcionalnom i organizacionom smislu. Spratnosti objekata su od P+1 do P+2. Dom kulture čine objekti upravne zgrade, velike sale i biblioteke, sa svojim pratećim sadržajima. Objekat biblioteke i objekat Velike sale sa galerijom, povezani su otvorenom pasarelom. U centralnoj zoni celine, između objekata, smešten je amfiteatar na otvorenom sa fontanom, koji je namenjen manjim okupljanjima. Letnja scena nalazi se severno od biblioteke i zapadno od upravne zgrade. Celina Doma kulture projektovana je 1969. godine, autor kompleksa je profesor Milan Mitrović. Dom kulture Studentski grad, jedini u objekat koji je okviru kompleksa „Studentski grad“ formalno prepoznat kao ambijentalna vrednost i svrstan u objekte pod urbanističkom zaštitom prema kriterijumu K8 – “Ambijentalna vrednost ‐ objekat značajno određuje kvalitetni gradski ambijent ili sudeluje svojim stilskim vrednostima u karakterizaciji lokalnog ambijenta”

OTVORENI PROSTORI kompleksa Studentskog grada imaju parkovski karakter sa bogatom visokom vegetacijom, uređenim zelenim površinama i sportskim sadržajima svedenog kapaciteta i opremljenosti. Otvoreni prostori kompleksa u režimu su slobodnog javnog korišćenja. Centralno mesto zauzima plato sa fontanom, koji predstavlja i glavno mesto okupljanja i primarnu ulaznu zonu u kompleks. Plato je kružnog oblika, prečnika 50 metara. Uz plato se nalazi velika fontana, pored koje je istoimeni kafe, otvoren za sve posetioce parka. Plato i fontana zajedno zauzimaju prostor dimenzija od oko 50*80 metara. Sve staze u kompleksu kategorisane su kao pešačke, i prostiru se po čitavom kompleksu. Ukupna pešačkih površina u kompleksu, sa platoom, iznosi oko 2500 m2. Parkovski prostor Studentskog grada svakodnevno je posećen od strane građana koji žive u njegovoj okolini.

Zonu sa terenima čine dva terena za košarku sa tribinama, jedan teren za mali fudbal i trim staza koja se prostire izmeđi terena i ograde kompleksa, duž južne granice parcele. Uz košarkaške terene nalazi se zona sa spravama za vežbanje na otvorenom. Dimenzije dva košarkaška terena sa tribinama su oko 45*40 metara. Dimenzije terena za mali fudbal su 24*43 metra.

 

Postojeće stanje – tabelarni pregled sadržaja po objektima

STUDENTSKI DOM 1

oznaka na mapi

1G, 1F

ukupna neto površina

11 670, 24 m2

broj zaposlenih

34

broj korisnika

1 028

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

Studentski dom 1 – KRILO G

neto površina

7671,78 m2

prizemlje

portirnica

 

ulazni hol glavnog ulaza sa recepcijom i TV pozicijom

 

prodavnica u sklopu hola

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

neto površina – oko 230* m2

*zajedno sa čitaonicama / crtaonicama u F krilu

uprava doma - kancelarija upravnika, kancelarija referenta, sala za sastanke, blagajna

blagajna dostupna iz hola za studente

inventar soba sa kancelarijom magacionera

 

magacin čistog i prljavog veša (posteljine) sa preuzimanjem / izdavanjem

 

perionice veša

 

majstorska radionica

 

službeni stanovi (2 stana)

 

poslovni prostor „TISAB“

izdat prostor – nije pod ingerencijom ustanove

I – VI sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba -  270

dvokrevetnih - 177

trokrevetnih - 86

četvorokrevetnih - 4

petokrevetnih - 3

ukupno korisnika - 643

 

Studentski dom 1 – KRILO F

ukupna neto površina

3998,46 m2

prizemlje

portirnica

 

ulazni hol glavnog ulaza sa recepcijom i TV pozicijom

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

 

ambulanta Zavoda za zaštitu zdravlja studenata

 

hostel / recepcija, sobe

 

savez studenata

 

perionice veša

 

magacini i ostave

 

 

I –VII sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba - 178

dvokrevetne - 140

trokrevetne - 38

ukupno korisnika - 394

 

STUDENTSKI DOM 2

oznaka na mapi

2G, 2F

ukupna neto površina

11 123,83 m2

broj zaposlenih

25

broj korisnika

1 199

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

Studentski dom 2 – KRILO G

neto površina

7 364,62 m2

prizemlje

portirnica

 

ulazni hol glavnog ulaza sa recepcijom i TV pozicijom

 

prodavnica u sklopu hola, sa magacinom

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

neto površina – oko 230* m2

*zajedno sa čitaonicama / crtaonicama u F krilu

uprava doma - kancelarija upravnika, kancelarija referenta, sala za sastanke, blagajna

blagajna dostupna iz hola za studente

služba za IT – sektor za izdavanje studentskih kartica

 

inventar soba sa kancelarijom magacionera

 

perionice veša

 

magacin čistog i prljavog veša (posteljine) sa preuzimanjem / izdavanjem

 

magacin službe za transport

 

radionica

 

podstanica

 

frizerski salon

izdat poslovni prostor, nije pod ingerencijom ustanove

I-VI sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba - 332

jednokrevetne  - 6

dvokrevetne - 231

trokrevetne - 94

četvorokrevetne - 1

ukupno korisnika - 754

 

Studentski dom 2 – KRILO F

neto površina

3 759,21 m2

prizemlje

portirnica čuvara sa garderobom

 

ulazni hol glavnog ulaza sa recepcijom i TV pozicijom

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

 

perionica veša

 

radio klub i foto klub

 

savez studenata i studentska unija

 

RTV Studentski grad

 

fotokopirnica

usluge fotokopirnice dostupne su trećim licima

trafostanica

 

kancelarije sportskih klubova i sportskog saveza Studentskog grada, (rukometni klub, fudbalski klub, karate klub, šahovksi klub, odbojkaški i košarkaški klub)

 

društvo guslara

 

književni klub „Branko Miljković“

 

I-VII sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba - 195

dvokrevetne - 140

trokrevetne - 55

ukupno korisnika - 445

 

STUDENTSKI DOM 3

oznaka na mapi

3G, 3F

ukupna neto površina

11 538,7 m2

broj zaposlenih

15

broj korisnika

1 190

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

Studentski dom 3 – KRILO G

neto površina

7 574,24 m2

prizemlje

portirnica čuvara sa garderobom

 

ulazni hol glavnog ulaza sa recepcijom i TV pozicijom

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

 

uprava doma - kancelarija upravnika, kancelarija referenta, sala za sastanke, blagajna

blagajna dostupna iz hola za studente

magacin čistog i prljavog veša (posteljine) sa preuzimanjem / izdavanjem

 

perionice veša

 

inventar soba sa kancelarijom magacionera

 

tehnička služba

 

trafo stanica i podstanica

 

služba za bezbednost

 

kancearije službe za studentski standard

 

služba za IT – kancelarije administratora

 

server sala

 

AKUD „Španac“

 

I-VI sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba: 316

dvokrevetne : 218

trokrevetne :89

četvorokrevetne :5

petokrevetnih: 4

ukupno korisnika 743

 

Studentski dom 3 – KRILO F

neto površina

3 964,46 m2

prizemlje

portirnica čuvara sa garderobom

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

 

perionice veša

 

Pošta

iznajmljeni poslovni prostor, koji nije pod ingerencijom uprave, usluge pošte dostupne su trećim licima

služba za transport

 

majstorske radionice / elektirčar, stolar, vodoinstalater

 

pomoćni magacin

 

prostorija za spremačice

 

elektro prostorija

 

I –VII sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba:196

dvokrevetne : 141

korisnika:282

trokrevetne :55

korisnika:165

ukupno korisnika: 447

 

STUDENTSKI DOM 4

oznaka na mapi

4G, 4F

ukupna neto površina

11 704,19 m2

broj zaposlenih

21

broj korisnika

1 191

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

Studentski dom 4 – KRILO G

neto površina

7 739,73 m2

prizemlje

portirnica čuvara sa garderobom

 

ulazni hol glavnog ulaza sa recepcijom i TV pozicijom

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

 

uprava doma - kancelarija upravnika, kancelarija referenta, sala za sastanke, blagajna

blagajna dostupna iz hola za studente

perionice veša

 

udruženje studenata doma 4

 

magacin za rashodovane stvar

 

paraklis Svetog Jovana Zlatoustog sa bibliotekom

prostoru paraklisa imaju pristup treća lica, pristup iz glavnog hola

služba za telekomunikacije, sa telefonskom centralom

 

službeni stan

 

privatni stan

 

I –VI sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba: 307

dvokrevetne : 209

trokrevetne :82

četvorokrevetne :1

petokrevetne:15

ukupno korisnika:743

 

Studentski dom 4 – KRILO F

neto površina

3 964,46 m2

prizemlje

portirnica čuvara sa garderobom

 

perionice veša

 

magacin čistog i prljavog veša (posteljine) sa preuzimanjem / izdavanjem

 

čitaonice / crtaonice*

* pojedine čitaonice se koriste kao crtaonice

 

inventar soba sa kancelarijom magacionera

 

Magacini

 

I –VII sprat

smeštajne jedinice

ukupno soba:196

dvokrevetne : 140

trokrevetne :56

ukupno korisnika:448

 

RESTORAN SA ANEKSOM

oznaka na mapi

5, 6

ukupna neto površina

1 049,00 m2

broj zaposlenih

64

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

RESTORAN

neto površina

731 m2

prizemlje

kuhinja

 

Liftovi

 

Ostave

 

Smećarnik

 

sanitarne prostorije

 

Servis

 

I sprat

sala za ručavanje

 

II sprat

sala za ručavanje

 

gril restoran

restoran koji ima slobodan ulaz – nije namenjen za redovnu ishranu studenata

 

ANEKS I PASARELA

neto površina

318 m2

 

KOTLARNICA SA REZERVOAROM

oznaka na mapi

7,8

ukupna neto površina

1 252,00 m2

broj zaposlenih

6

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

KOTLARNICA

neto površina

1 187 m2

podrum

kotlarnica sa pratećim i pomoćnim prostorijama

 

prizemlje

služba za tehničke poslove, sa molersko farbarskim magacinom i radionicama (bravarska i stolarska radionica)

 

nova kotlarnica sa podstanicom

 

sanitarne prostorije

 

garderobe za osoblje i radnike

 

I sprat

sala za sport i rekreaciju, sa teretanom i saunama

 

garderobe sa tuševima

 

bilijar sala i sala za stoni tenis

 
 

REZERVOAR ZA NAFTU

neto površina

65 m2

 

KAFE KLUB „FONTANA“

oznaka na mapi

12

ukupna neto površina

263,95 m2

broj zaposlenih

4

 

TRAFO STANICA

oznaka na mapi

13

ukupna neto površina

11 m2

broj zaposlenih

/

SAMOSTOJEĆI TRAFO*

neto površina

11 m2

*postoje tri trafo stanice u okviru kompleksa (dve u okviru domova 2 i 3, i jedna samostojeća koje napajaju sve objekte kompleksa, uključujući i Dom kulture

 

DOM KULTURE „STUDENTSKI GRAD“

oznaka na mapi

9, 10, 11

ukupna neto površina

2 739 m2

broj zaposlenih

59

 

SADRŽAJ / PROGRAM

PODACI O SADRŽAJU

 

UPRAVNA ZGRADA

neto površina

978 m2

mala sala

kapacitet: 77 mesta

Bistro

 

sala za sastnake

 

3 studija sa šminkernicama

 

pozorišni klub

 

Kancelarije

 
 

VELIKA SALA

neto površina

1 012 m2

velika sala

prostor namenjen za muzičko-scenske nastupe i filmske programe, kapacitet 396 mesta

Foajei

u prostoruu foajea nalazi se velika galerija doma kulture

 

BIBLIOTEKA

neto površina

749 m2

magacin za knjige

 

čitaonica

kapacitet čitaonice je 504 mesta

Galerija

 

kancelarije za zaposlene

 
 

U okviru celine Doma kulture, nalaze se letnja scena i amfiteatar, prostori na otvorenom predviđeni za umetničke programe manjeg formata

letnja scena / kapacitet: 800 mesta

amfiteatar / kapacitet: 200 mesta

 

Postojeće stanje – tabelarni pregled ukupnih kapaciteta i urbanističkih parametara

Površina kompleksa “Studentski grad”

(kompleks prema PGR-u)

103 615,0 m2

Ukupna površina pod objektima – postojeće stanje

16 093,0 m2

Ukupna površina pod objektima

(bez objekata na raskrsnici Bulevara Zorana Đinđića I ulice Tošin bunar planiranim za uklanjanje)

15 249,0 m2

Ukupna BRGP postojećih objekata

(prema podacima iz PGR-a)

86 599,0 m2

Ukupna površina svih objekata (bez Doma kulture)

70 842,0 m2

Ukupna neto površina svih objekata

51 351,0 m2

Ukupan broj obeleženih parking mesta

80

 

 

Ukupan broj zaposlenih

(Ustanova Studentski grad + Dom kulture Studentski grad)

302

Ukupan broj korisnika (studenata)

4617

 

 

Postojeći indeks zauzetosti (Z)

16,31%

Postojeći indeks izgrađenosti (I)

0,84