Saopštenje o rezultatima javnog međunarodnog jednostepenog arhitektonsko- urbanističkog konkursa

za uređenje kompleksa, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih smeštajnih kapaciteta u kompleksu „STUDENTSKI GRAD“ u Novom Beogradu

 

Raspisivač / Naručilac konkursa

Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete

ww.mpn.gov.rs 

 

uz podršku

United Nations Development Programme

www.rs.undp.org

 

Sprovodilac konkursa

Udruženje arhitekata Srbije

www.u-a-s.rs

Do predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 21 konkursni rad.

 

Žiri je radio u sastavu:

 

Predsednica žirija:

dr Grozdana Šišović, arhitekta

 

Članovi žirija:

Lazar Kuzmanov, arhitekta

dr Đorđe Alfirević, arhitekta

Matija Bevk, arhitekta

Milutin Đurović, Ministarstvo prosvete RS

 

Zamenik člana žirija:

Goran Minić, Ustanova Studentski centar Beograd

 

Izvestioci su radili u sastavu:

Marija Pjevač, arhitekta

dr Milena Grbić, arhitekta

 

Na  sastanku  održanom dana 10.11.2022. godine,  žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke:

 

Prva nagrada u neto iznosu od 28.000,00 USD dodeljena je radu  sa

 

autorskom šifrom GS17985 odnosno radnom šifrom 01

Rad je urađen u okviru studija „Nous Architecture“ Turska

Autori: Cihan Sevindik, arhitekta i Siddik Guvendi, arhitekta

Asistenti: Emirhan Ayata, Tetiana Markova i Ekrem Zengin


 

Dve jednakovredne treće nagrade u neto iznosu od po 7.000,00 USD

 

Treća jednakovredna nagrada dodeljena je radu  sa

 

autorskom šifrom BA26227 odnosno radnom šifrom 10

Autori: Andreja Berić i Milena Vukmirović

Saradnici na projektu: Boris Horošavin, Suzana Gavrilović, Aleksa Jovanović i Letisha Moody


Treća jednakovredna nagrada dodeljena je radu  sa

 

autorskom šifrom JG13722 odnosno radnom šifrom 19

Autori: Dalia Dukanac i Stefan Đorđević

Saradnici: Maja Savić i Kristina Žilić


Pet jednakovrednih povišenih otkupa u neto iznosu od po 2.800,00 USD

 

Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom EF04060 odnosno radnom šifrom 02

Autori: Jelena Miletić i Dejan Miletić


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom RR36890 odnosno radnom šifrom 15

Autori: dr Dušan Stojanović, dipl. inž. arh. i dr Pavle Stamenović, dipl. inž. arh.

Koautori: Đorđe Jovanović, B.Arh; Anja Ljujić, B.Arh. i Aleksa Rašić, B.Arh.


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom GZ80200 odnosno radnom šifrom 16

Autor- Vlada Lukić

Saradnici: Aleksandar Tepavčević, Miloš Krstić i Vukašin Nikolić


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom M09071M odnosno radnom šifrom 18

Autori: Milan Ivanović, Filip Vasić, Milica Božović, Boris Ivanović, Danica Vićanović i Ivana Mitrović


Povišena otkupna nagrada dodeljena je radu  sa

autorskom šifrom SP77381 odnosno radnom šifrom 20

Rad je urađen u okviru studija „AKVS arhitektura“ Beograd

Autori: Anđela Karabašević Sudžum i Vladislav Sudžum

Projektanti: Marija Matijević, Teodora Stevanović, Mina Vujović i Jelena Smiljanić

Saradnik- Sara Jevtić


 

 

 

NENAGRAĐENI RADOVI
Javnog međunarodnog jednostepenog arhitektonsko- urbanističkog
KONKURSA
Za uređenje kompleksa, izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih smeštajnih kapaciteta u kompleksu „STUDENTSKI GRAD“ u Novom Beogradu

 

 

Radna šifra 03 – Autorska šifra AA71370
Članovi autorskog tima „Folic Architects“ d.o.o.
Branislav Folić, Milutin Folić, Ana Uskoković, Stefan Stanojević, Bojana Stamenić, Ana Marija Golob, Vanja Malevanov, Milena Ivanović, Aleksandar Ćopić i Aleksandra Krstanović


Radna šifra 04 – Autorska šifra IX14144
Autorski tim: Dičić Tihomir i Njunjić Iva


Radna šifra 05 – Autorska šifra TJ51108
Autor- Bojan Zdravković, M.Arh, dipl. inž.arh.


Radna šifra 06 – Autorska šifra SG21102
Autor- mast.inž.arh. Mirko Milanović


Radna šifra 07 – Autorska šifra TB52827
Autorski tim- „Arhi Nova“ d.o.o. Beograd
Saradnik za 3D vizuelizaciju „MAT Architecture Visualization Studio“


Radna šifra 08 – Autorska šifra SG10022
Autori: „Biro 81000“ d.o.o. Crna Gora/ Podgorica
Ivan Jovićević i Dušan Đurović
Saradnici: Teodora Bjelić i Sara Tomić
Vizuelizacije i 3D animacija- Elena Simović


Radna šifra 09 – Autorska šifra KK33579
Autorski tim: Zoran Dmitrović, Nenad Blagojević, Marija Radojlović, Nikola Abramović, Daniel Baković, Marko Milutinović, Tamara Nešić, Marija Bjelić, Petar Uskoković, Neda Banković i Uroš Zaklanović


Radna šifra 11 – Autorska šifra AB32166
Autor- Bratislav Jovanović, dia


Radna šifra 12 – Autorska šifra VM71119
Autorski tim: Vasilije Milunović, dipl.inž.arh; Verica Krstić, dipl.inž.arh; Matija Bulajić, M.Arh i Katarina Vasiljević, M.Arh.


Radna šifra 13 – Autorska šifra OS00013
Autori: Bojan Vlahović, Aleksandar Marsenić, Filip Nišavić i Luka Vujović


Radna šifra 14 – Autorska šifra DS14000
Autori: Danica Ćosić, Dunja Petrović, Natalija Cvetanović i Stefan Slavić


Radna šifra 17 – Autorska šifra YY24680
Autori: Stefan Lakić, Dušan Grujović, Uroš Majstorović i Dušan Međedović


Radna šifra 21 – Autorska šifra MM11335
Saobraćajni institut CIP d.o.o.
Autorski tim: Maja Pintović, dipl. inž. arh i Milan Karaklić, mast. inž. arh.
Radni tim: Kristina Petković, mast. inž. arh; Sara Stojanović, mast. inž. arh. i Irena Ilić, dipl. inž. arh.
Konsultant za energetsku efikasnost- Uroš Vesić, dipl. inž. arh.
Saradnici za 3D prikaz i 3D animaciju: Mina Jevđenović, master menadžer i Stefan Stoisavljević, mast. inž. arh.
Rukovodilac tima- Svetlana Karanović, dipl. inž. arh.


 

 Izvestaj o radu Zirija konkursa za Studentski grad u Novom Beogradu.pdf