Predsednica žirija:

dr Grozdana Šišović, arhitekta

 

članovi žirija:

Lazar Kuzmanov, arhitekta

dr Đorđe Alfirević, arhitekta

Matija Bevk, arhitekta

Milutin Đurović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

 

Zamenik člana žirija:

Goran Minić, Ustanova Studentski centar Beograd

 

Konsultant za energetsku efikasnost:

Ranko Božović, dipl.inž.maš.

 

Izvestioci:

Marija Pjevač, arhitekta

dr Milena Grbić, arhitekta

 

Sekretarijat  konkursa:

Udruženje Arhitekata Srbije